Welkom bij BE COOL!     

De naam BE COOL! is een afkorting waarin het didactisch concept van het project is verwerkt. De afkorting staat voor: Bevorderen van Excellentie door Coöperatief, Ontwerpend en Onderzoekend leren. In 2011 is het BE COOL! project gestart met als doel een leeromgeving te ontwikkeling waarin de (hoog)begaafde leerlingen niet uit de klas worden gehaald, maar juist een eigen plek krijgen binnen die klassensituatie. Alle leerlingen werken samen aan hetzelfde probleem. Ieder is verantwoordelijk voor een deelprobleem. Iedereen is dus afhankelijk van elkaar en kan van elkaar leren. Elke leerling werkt op zijn eigen niveau en krijgt ondersteuning en feedback op maat. De leeromgeving voorziet in toegesneden vormen van feedback waardoor de (hoog)begaafde leerlingen niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de docent of zijn kennis. 

Op dit moment is binnen de leeromgeving één project uitgewerkt: het ontwerpen van een huis op de maan. De leeromgeving biedt mogelijkheden voor nieuwe, eveneens vrij toegankelijke, projecten. Mensen die geïnteresseerd zijn hier een bijdrage aan te leveren kunnen contact met ons opnemen. 

U komt bij de digitale leeromgeving door op deze link https://run.becoolproject.nl  te klikken. 

 

  


 Partners